Asia School of Business

Edit Content

Jawatankuasa Khas, Ombudsman usaha lindungi anak tak bernegara

Setiap negara bergantung kepada perlindungan undang-undang tempatan serta antarabangsa untuk memelihara kedaulatan, sekali gus berusaha memelihara sempadan daripada dicerobohi dan mengawal kegiatan dalam wilayah kedaulatannya.  Langkah penting diambil termasuk membabitkan pendaftaran individu berada dalam sempadannya. Ini bukan sahaja menjadi tanda kuasa dan kedaulatan, bahkan membolehkan sumber ekonomi terhad diagihkan mengikut tatatingkat hak individu mendiami di sesebuah kawasan.

Read the full article here.
This article was originally published on Berita Harian.