Jawatankuasa khas, Ombudsman usaha lindungi anak tak bernegara

Berita Harian  | 8 January 2024 | In The News

A photo of Sanjay Sarma, the dean of Asia School of Business

Setiap negara bergantung kepada perlindungan undang-undang tempatan serta antarabangsa untuk memelihara kedaulatan, sekali gus berusaha memelihara sempadan daripada dicerobohi dan mengawal kegiatan dalam wilayah kedaulatannya. 

Langkah penting diambil termasuk membabitkan pendaftaran individu berada dalam sempadannya. Ini bukan sahaja menjadi tanda kuasa dan kedaulatan, bahkan membolehkan sumber ekonomi terhad diagihkan mengikut tatatingkat hak individu mendiami di sesebuah kawasan.

Read more >

Originally published by Berita Harian