Berapa lama mahu biar rakyat tanpa warganegara di sebalik ‘tirai besi’?

Utusan Malaysia  | 8 January 2024 | In The News

A photo of Sanjay Sarma, the dean of Asia School of Business

Setiap negara bergantung kepada perlindungan undang-undang domestik serta antarabangsa untuk memelihara kedaulatan. Sesebuah negara yang berdaulat bukan sahaja akan berusaha untuk memelihara sempadan daripada dicerobohi pihak luar tetapi juga akan mengambil langkah untuk mengawal kegiatan yang berjalan dalam sempadannya.

Langkah yang penting bagi sesebuah negara berdaulat adalah untuk mengambil keputusan mengenai pendaftaran individu yang berada dalam sempadan.

Read more >

Originally published by Utusan Malaysia